Web- és Raktáráruház +36 (20) 222-7981

Garancia, jótállás

A webáruház üzemeltetője, a Devon Imp-Ex Kft.  a termékcsoportoktól függően, a hatályos jogszabályoknak megfelelő (Polgári Törvénykönyv, és a 49/2003.(IX.22.) Kormány rendelet) szavatossági időt és jótállást vállal. Erről az ÁFSZ menüpont alatt tájékozódhatsz részletesen.


Vásárlástól való elállás

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről: 
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. 
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az értékesítő a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 
(3) Ha az értékesítő nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. 
(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. 
(5) Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 


Termék cseréje

Amennyiben a termékről a csomag felbontása után derül ki, hogy hibás és a hiba bizonyítottan az áru átvételét megelőzően keletkezett, vagy nem megfelelő méretű, az adott termékre a Hyundai Barkácsgép Webshop 14 (tizennégy) munkanapos csere lehetőséget biztosít.

Hibás termék esetén a Devon Imp-Ex Kft.-t terhelik az áru visszaszállításával kapcsolatban felmerült költségek. 

A Devon Imp-Ex Kft. a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően kizárólag abban az esetben köteles a vételárat a Megrendelő részére visszafizetni, ha a terméket nem tudja a Megrendelő számára megfelelő termékre kicserélni.  

A termék cseréje esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek (azaz a visszaküldés postaköltsége) a Megrendelőt terhelik.